Umowa Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości Otwarta z załącznikami

1,230.00

Czytaj komentarz prawny do umowy

  Bezpieczne zakupy

  Czym jest otwarta umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości?

  Otwarta umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, to umowa, która pozwala zlecającemu sprzedaż na zawarcie umowy pośrednictwa z wieloma pośrednikami. Jest to cecha charakterystyczna tej umowy i cecha, która odróżnia otwartą umowę pośrednictwa od umowy pośrednictwa na wyłączność. Ta bowiem, charakteryzuje się powierzeniem czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości tylko jednemu pośrednikowi nieruchomości.

  Wobec wielości podmiotów z jakimi zlecający sprzedaż może zawrzeć umowę, wskazać należy, iż z każdym pośrednikiem nieruchomości należy zawrzeć oddzielną umowę pośrednictwa. Zarówno pośrednicy, jak i zlecający sprzedaż powinni pamiętać o konieczności zawarcia umowy pośrednictwa na piśmie. W przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna.

  Z czego składa się/Co zawiera otwarta umowa pośrednictwa?

  Otwarta umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości zawiera przede wszystkim określenie stron umowy wraz ze wskazaniem licencji pośrednika. Tutaj zauważyć należy, iż z każdym pośrednikiem nieruchomości należy zawrzeć odrębną umowę, o czym była już mowa powyżej. Następnie, należy szczegółowo określić i opisać przedmiot umowy, czyli sprzedawana nieruchomość. Kolejno, w umowie wskazać należy cel umowy tj. sprzedaż oraz rodzaj umowy, czyli wskazanie iż umowa jest otwartą umową pośrednictwa. Kolejnym postanowieniem umowy jest wskazanie na jaki czas umowa jest zawierana. Otwarte umowy pośrednictwa w większości przypadków zawierane są na czas nieokreślony. Istotnym postanowieniem jest wskazanie zakresu obowiązków każdej ze stron umowy oraz udzielenie upoważnienia pośrednikowi nieruchomości do podejmowania określonych czynności lub pozyskiwania dokumentów w związku z pozyskaniem potencjalnego nabywcy. W umowie należy również określić wysokość wynagrodzenia należnego pośrednikowi bądź sposób jego wyliczenia. Istotnym elementem każdej umowy pośrednictwa są również postanowienia dotyczące praw konsumenta.

  Obok powyżej wskazanych postanowień, ważne jest, aby w umowie zostało zawarte oświadczenie pośrednika nieruchomości dotyczące obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Powyższe stanowi wymóg wynikający wprost z ustawy i kopia tego dokumentu winna być załącznikiem do zawieranej umowy.

  Między kim jest zawierana taka umowa?

  Otwarta umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości zawierana jest pomiędzy zlecającym sprzedaż nieruchomości, a pośrednikiem któremu zlecający powierza sprzedaż nieruchomości. To od zlecającego sprzedaż zależy z iloma pośrednikami zawrze umowy pośrednictwa otwarte.

  Zalety i wady podpisania otwartej umowy pośrednictwa?

  Otwarta umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości daje możliwość dotarcia do potencjalnie większej ilości zainteresowanych nabyciem nieruchomości. Wynika to z faktu, iż każdy z pośredników nieruchomości z którym została zawarta otwarta umowa pośrednictwa może pracować przy użyciu innych narzędzi marketingowych jak i różnych portali, grup społecznościowych czy obecnie szeroko rozwijających się social mediów – a tym samym poprzez wypracowaną już bazę klientów tworząc system poleceń. Każdy z pośredników może mieć inne techniki sprzedażowe podparte swoim doświadczeniem jak i znajomością rynku nieruchomościowego, co następnie może przynieść nam rezultat w postaci szybkiego i sprawnego sfinalizowania umowy, a w konsekwencji transakcji sprzedaży nieruchomości.

  W ten sposób oferta sprzedaży nieruchomości będzie mogła dotrzeć do większego grona potencjalnie zainteresowanych nabywców. Z drugiej jednak strony może spowodować, że ta sama oferta w inny sposób będzie prezentowana na tych samych portalach internetowych, co może przynieść odwrotny skutek w postaci zniechęcenia potencjalnego nabywcy.

  Główną wadą otwartej umowy pośrednictwa z punktu widzenia pośrednika nieruchomości, jest fakt, iż pomimo wielości podmiotów oferujących sprzedaż naszej nieruchomości, tylko jeden pośrednik otrzyma wynagrodzenie, czyli ten, który skutecznie sprzeda nieruchomość.

  Koszt sporządzenia takiej umowy przez doświadczonego prawnika?

  Umieszczony na stronie internetowej wzór jest przeznaczony do natychmiastowego wykorzystania po wprowadzeniu do niego danych pośrednika oraz zlecającego sprzedaż. Wynagrodzenie za zakup wzoru wynosi 1230 zł brutto (w tym jest 23% VAT). Istnieje możliwość dostosowania wzoru do indywidulanych potrzeb pośrednika po uprzednim dokonaniu przez radcę prawnego wyceny. Drobne zmiany wprowadzane są w ramach powyżej wskazanego wynagrodzenia.

  Co zawiera wzór?

  Znajdujący się na stornie wzór zawiera otwartą umowę pośrednictwa sprzedaży nieruchomości wraz z kompletem załączników. Załącznikami do umowy pośrednictwa są formularz odstąpienia od umowy, komplet oświadczeń m.in. o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz informacja dla konsumentów.

  Sprawdź również naszą pozostałą ofertę dotyczącą wzorów dokumentów nieruchomości:

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.