Umowa Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości na wyłączność – wzór

1,230.00

Czytaj komentarz prawny do umowy

  Bezpieczne zakupy

  Czym jest umowa na wyłączność? Co oznacza, że jest na „wyłączność”?

  Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność to umowa, w której zlecający sprzedaż nieruchomości zawiera umowę z jednym, konkretnym pośrednikiem nieruchomości bądź jednym biurem nieruchomości. Wówczas ten pośrednik bądź biuro nieruchomości jest jedynym podmiotem, który obsługuje zlecającego i to on przeprowadza cały proces od początku aż do finalizacji umowy sprzedaży. Praktyka pokazuje, iż zawarcie umowy na wyłączność z jednym pośrednikiem/biurem nieruchomości przekłada się na większe zaangażowanie pośrednika/biura nieruchomości w powierzone zadanie.

  Umowa na wyłączność zawierana jest na czas określony i okres ten może trwać 3/6/9/12 miesięcy. Strony mogą dowolnie ukształtować czas obowiązywania umowy. Po tym okresie, jeżeli nie dojdzie do finalizacji umowy sprzedaży nieruchomości, zlecający może zawrzeć kolejną umowę na wyłączność z innym pośrednikiem lub biurem nieruchomości bądź skorzystać z tzw. otwartej umowy pośrednictwa i wówczas zawrzeć umowę z więcej niż z jednym pośrednikiem lub biurem nieruchomości.

  Z czego składa się/Co zawiera umowa na wyłączność?

  Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność zawiera przede wszystkim szczegółowe określenie stron umowy wraz ze wskazaniem licencji pośrednika oraz określenie przedmiotu umowy, tj. dokładne określenie nieruchomości sprzedawanej. Następnie, umowa powinna zawierać wskazanie celu umowy, tj. sprzedaż, rodzaj umowy – w tym przypadku umowa pośrednictwa na wyłączność oraz klauzulę wyłączności, czas obowiązywania umowy, zakres zobowiązań każdej ze stron, upoważnienie zlecającego dla pośrednika do podejmowania określonych czynności lub pozyskiwania dokumentów oraz wysokość wynagrodzenia pośrednika bądź sposób jego wyliczenia. Ponadto, strony mogą zawrzeć postanowienia dotyczące zobowiązań każdej ze stron. Istotne są również postanowienia dotyczące praw konsumenta.

  Oprócz powyższego, istotnym elementem umowy jest oświadczenie pośrednika, o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Kopia dokumentu ubezpieczenia, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa winna być załącznikiem do umowy. Posiadanie ubezpieczenia przez pośrednika jest wymogiem ustawowym.

  Między kim jest zawierana taka umowa?

  Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność zawierana jest pomiędzy zlecającym sprzedaż nieruchomości, a jednym biurem nieruchomości bądź jednym, konkretnym pośrednikiem. Jest to cecha charakterystyczna takiej umowy, bowiem tzw. klauzula wyłączności – jak sama nazwa wskazuje, wyłącza nam czasowo możliwość zawierania umowy z innymi pośrednikami bądź biurami nieruchomości.

  Zalety i wady podpisania umowy na wyłączność?

  Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Podpisując umowę pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność mamy pewność, iż pośrednik z pełnym zaangażowaniem i kompleksowo zajmie się naszym zleceniem. Powyższe ma wyraz w chęci przeprowadzenia szybkiej i skutecznej finalizacji transakcji, bowiem ma to bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie pośrednika. Pośrednik, zawierając umowę na wyłączność, w wyrazie zaufania – poświęca więcej czasu na sporządzenie atrakcyjnej oferty w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe i znajomość rynku, a następnie wdraża proces promocji i reklamy ofert.

  Praktyka bardzo często pokazuje, iż umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność stwarzają możliwość uzyskania wyższej ceny transakcyjnej.

  Główną wadą umowy pośrednictwa na wyłączność jest trudność jej rozwiązania. Jak już wyżej zostało wspomniane, umowa ta zawierana jest na czas określony, zatem chęć jej wcześniejszego rozwiązania, może wiązać się z zapłatą kary umownej, o ile została przewidziana w umowy.

  Koszt sporządzenia takiej umowy przez doświadczonego prawnika?

  Wzór umieszczony na niniejszej stronie jest dość rozbudowanym wzorem przeznaczonym do bezpośredniego zastosowania. Wynagrodzenie za znajdujący się na stronie wzór wynosi 1230 zł brutto (w tym jest 23% VAT). Wzór zawiera wszelkie niezbędne postanowienia wymagane prawem. Wzór przeznaczony jest dla pośredników rozpoczynających działalność, jak i dla pośredników już działających. Po konsultacji, radca prawnych dokonuje wyceny przygotowania umowy dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego pośrednika.

  Co zawiera wzór?

  Wzór umieszczony na stronie i przeznaczony do zakupu zawiera umowę pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność wraz z kompletem załączników, na które składają się wzór formularza odstąpienia od umowy, komplet oświadczeń m.in. o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz informacja dla konsumentów. Po dokonaniu płatności wzór przesyłany jest w wersji WORD.

  Zobacz nasze pozostałe wzory dokumentów nieruchomości:

  Opinie

  Na razie nie ma opinii o produkcie.

  Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.